Terapiat etulinjaan

Hanke parantaa psykososiaalisten hoitojen saatavuutta ja vaikuttavuutta

 

Terapiat etulinjaan -hanke kehittää erityisesti suoraan perustasolta tarjottavia palveluita siten, että vaikuttavia ja oikein kohdennettuja psykososiaalisia hoitoja on jatkossa kaikkien saatavilla. Hankkeessa kehitetään Terapiatakuun toteuttamiseen tarvittavat palvelut ja osaaminen.

Mitä me teemme?

  • Koulutamme etulinjan ammattilaisia käyttämään matalan kynnyksen mielenterveysinterventioita – jotta nuoret ja aikuiset saisivat apua jo perustasolla
  • Rakennamme terapiakoordinaatiojärjestelmän – jolla potilaat ohjataan ilman turhaa viivettä heille sopivimpiin psykososiaalisiin hoitomuotoihin
  • Kehitämme digitaalisia omahoitoja – jotta kansalaisten apu ja ammattilaisten tuki olisi helposti saatavilla
  • Luomme laaturekisterin – jolla hoitojen saatavuutta ja laatua seurataan

Miksi tämä on tärkeää?

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin sairauspoissaolojen syy.  Noin joka viides suomalainen sairastuu elämänsä aikana mielenterveyden häiriöön, ja jopa yli puolen arvioidaan jäävän kokonaan vaille hoitoa. Vaikuttavaan hoitoon pääsyssä on usein jopa vuosien viive. Oireet kroonistuvat ja hoito vaikeutuu odotusaikana. Terapiat painottuvatkin pitkällä viiveellä alkaviin Kelan korvaamiin kuntoutuspsykoterapioihin. Nopeasti saatavia matalan kynnyksen hoitoja on tarjolla niukasti. 

Psykososiaalisten hoitojen saatavuus paranee, kun painopiste siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle. Tavoitteemme on, että apua tarvitseva saa kuukauden sisällä hoitoa joko kasvotusten tai netissä. Tähän pääsemme tarjoamalla etulinjan työntekijöille koulutusta uusista psykososiaalisista hoidoista. Luomme ohjausjärjestelmän, jolla potilas ohjataan hänelle sopivimpaan hoitoon. 

Vaikuttavien psykososiaalisten hoitojen saatavuutta parannetaan.

Mitä on psykososiaalinen hoito? 

Psykososiaaliset hoidot ovat terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilaisen toteuttamia psykososiaaliseen vuorovaikutukseen pohjautuvia tutkimusnäyttöön perustuvia hoitomenetelmiä, joita käytetään psyykkisten häiriöiden hoidossa.   

Tunnetuin psykososiaalinen hoito on psykoterapia, jota voi tarjota vain psykoterapeuttikoulutuksen täydennyskoulutuksena suorittanut henkilö. Psykososiaalisiin hoitoihin kuuluu kuitenkin laajempi valikoima hoitomenetelmiä, joita voivat antaa muutkin asianmukaisen koulutuksen saaneet ammattilaiset, kuten psykologit ja sairaanhoitajat. 

Terapiat etulinjaan -hankkeessa kehitetään erityisesti psykososiaalisia lyhytterapioita, joita pyritään tarjoamaan perustasolta käsin. 

Mitä tarkoitetaan etulinjalla

Etulinjalla ja perustasolla viitataan niihin sosiaali-ja terveydenhuollon toimipisteisiin, joihin apua tarvitseva henkilö yleensä ensimmäisenä hakeutuu. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa perusterveydenhuoltoa, opiskeluhuoltoa ja nuorisoasemia.

Hankkeen yleisesittely.pdf (96s)

Terapiat etulinjaan -hankkeessa hankejohtajana toimii Samuli Saarni ja hankepäällikkönä Tuija Kotavuopio