Seuraamme terapioiden laatua

Hankkeessa otetaan laajempaan käyttöön psykoterapioiden laaturekisteri, joka on terapioiden seurannan työkalu.  Sen avulla jokaisesta terapiasta luodaan strukturoitu loppulausunto ja kerätään samalla laajempaa tilastotietoa päivittäisjohtamisen tueksi. 

Käytännössä tämä tapahtuu siten, että sekä potilas että terapeutti täyttävät omilla tahoillaan muutaman kyselyn terapian kuluessa.

Mitä hyötyä laaturekisteristä on?

Potilaalle laaturekisteri antaa mahdollisuuden antaa suoraa palautetta sekä seurata omaa edistymistään terapiassa. Myös jatkohoito voidaan suunnitella paremmin, kun on olemassa tarkka tieto siitä, miten hoito on mennyt 

Terapeutille laaturekisteri antaa työkalun seurata, miten oma potilas hyötyy hoidosta. 

Hallinnon tasolla laaturekisteri tarjoaa mahdollisuuden tilastoida terapioiden toteutumista ja vaikuttavuutta. Tämä antaa mahdollisuuden kohdentaa resursseja ja korjaavia toimenpiteitä oikeisiin paikkoihin. 

Projektipäällikkö: psykologi Eero Saarikoski, eero.saarikoski@hus.fi, 040-1852625