Ohjaamme oikeatasoiseen terapiaan

Mielenterveysoireisiin on tärkeää puuttua ajoissa, ja asiakkaan tulee päästä hänelle yksilöllisesti sopivaan hoitoon jo varhaisessa vaiheessa.

Sopivin hoito löytyy, kun asiakkaan oireiden taso ja luonne kartoitetaan hyvin sekä huomioidaan hänen yksilölliset tarpeensa ja toiveensa. Olemme kehittäneet etulinjan ammattilaisten ja yksiköiden tueksi Terapianavigaattorin ja terapiakoordinaattoriverkoston.

Mikä on Terapianavigaattori?

Terapianavigaattori on uusi digitaalinen työväline, joka auttaa ammattilaisia ohjaamaan mielenterveysasiakkaita entistä helpommin juuri heille sopivaan hoitoon.

  • Hoitoon hakeutuva asiakas vastaa Terapianavigaattorin kysymyksiin itsenäisesti ennen ammattilaisen tapaamista. Kysymykset kartoittavat potilaan oireiden luonnetta sekä hoitoon liittyviä tarpeita.
  • Navigaattori tekee vastauksista yhteenvedon, jonka asiakas ja ammattilainen käyvät yhdessä läpi.

Terapianavigaattori ei korvaa ammattilaista, vaan auttaa häntä päätöksenteossa. Jatkossa hoitoa seurataan, ja hoitosuunnitelmaa muokataan muuttuvien tarpeiden mukaan.

Mitä terapiakoordinaattori tekee?

Terapiakoordinaattori on uusi työnkuva julkisessa perusterveydenhuollossa. Kyse on psykososiaalisten hoitojen ja mielenterveystyön kehittämisen ammattilaisista.

Terapiakoordinaattorit ovat psykologeja, psykoterapeutteja ja psykiatrisia sairaanhoitajia, joilla on kokemusta julkisessa terveydenhuollossa työskentelemisestä. Jokaisella heistä on oma maantieteellinen vastuualueensa.

Terapiakoordinaattorit tekevät tiivistä yhteistyötä oman alueensa toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että alueet saisivat mahdollisimman suuren hyödyn hankkeessa kehitettävistä työkaluista. Näihin kuuluvat Terapianavigaattorin lisäksi ohjatut omahoidot ja etulinjan lyhytterapiat.

Ota yhteyttä:

Sara Nurminen
Kehittämispäällikkö, psykologi
sara.nurminen@hus.fi
050-4270102