Ohjaamme oikeaan terapiaan

Keskeistä on löytää jokaiselle potilaalle heille yksilöllisesti sopiva hoitomuoto heti siinä vaiheessa, kun apua haetaan. Hoitoon ohjautumista tulee ohjata systemaattisesti ja tietoon perustuen, eikä vain tarjolla oleviin hoitoihin perustuen tai jopa sattumalta kuten nykyisin usein tapahtuu.

Tuemme etulinjan ammattilaisia perustasolla toimivan terapiakoordinaattori – mallin mukaisesti. Kuntarajat ylittävän terapiakoordinaattoriverkoston avulla parhaat käytännöt leviävät alueelta toiselle.

Luomme myös digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat potilasta ja ammattilaista hoidon tarpeen arvioinnissa, hoidon toteutuksessa ja hoidon tuloksellisuuden arvioinnissa.

Mitä terapiakoordinaattori tekee?

Terapiakoordinaattori on terapia-arvioiden ja terapeuttisten hoitojen erityisosaaja, joka toimii etulinjan ammattilaisten ja organisaatioiden tukena. Terapiakoordinaattori pyrkii varmistamaan oman alueensa potilaiden sujuvan ohjautumisen tarpeenmukaiseen hoitoon.

Tavoite on puuttua mielenterveysoireisiin ajoissa ja saada potilaat hyvissä ajoin heille sopivaan hoitoon, sanoo ohjausjärjestelmästä vastaava projektipäällikkö psykologi Sara Nurminen.

Terapiakoordinaation projektipäällikkö, psykologi Sara Nurminen, sara.nurminen@hus.fi, 050-4270102