Lisäämme mielenterveys-
interventioita nuorille

Keille nuorille IPC-interventio soveltuu

IPC-interventio on suunnattu erityisesti masennusoireileville tai lievästä masennuksesta kärsiville nuorille. Sitä voidaan käyttää myös keskivaikean masennuksen hoidossa. IPC:stä saa parhaan hyödyn sellainen nuori, joka on itse motivoitunut saamaan keskusteluapua. Lääkärin asettamaa diagnoosia ei tarvita.

IPC-interventiossa työskennellään nuoren ihmissuhteiden ja merkittävien elämäntapahtuminen kanssa sekä tarkastellaan näiden yhteyttä mielialaoireisiin. Tavoitteena on helpottaa ajankohtaisia pulmia ihmissuhteissa sekä tunnistaa ja vahvistaa nuoren voimavaroja.

Keille nuorille Cool Kids -interventio soveltuu?

Cool Kids -interventio sopii ahdistuneisuudesta kärsiville nuorille. Siitä saa parhaan hyödyn sellainen nuori, joka on itse motivoitunut harjoittelemaan ahdistuksen hallintataitoja. Toimintakyvyn tulee olla sen verran hyvä, että nuori kykenee työskentelyyn myös tapaamisten välillä. Äkillisen kriisitilanteen käsittelyyn Cool Kids ei ole ensisijainen lähestymistapa. Lääkärin asettamaa diagnoosia ei tarvita.

Cool Kids -interventiossa työskennellään huoliajatusten kanssa sekä kohdataan hallitusti, askel askeleelta, asioita, jotka nuori itse nimeää pelottaviksi tai jännittäviksi. Myös vanhemmat pyritään ottamaan mukaan aktiiviseen työskentelyyn. Cool Kids -interventio voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisesti.

Mitä nuorten osalta hankkeella tavoitellaan?

Perimmäinen tavoite on, että nuoret saavat nopeasti apua lähiympäristöstään. IPC ja Cool Kids antavat työkaluja masentuneen tai ahdistuneen nuoren kanssa työskentelyyn.

IPC- ja Cool Kids -interventioiden avulla ammattilainen tietää, mitä tekee ja toiminnan vaikuttavuutta pystytään seuraamaan. Nuori ja hänen vanhempansa tietävät, että työskentely on tavoitteellista ja määrämittaista.

Miten pääsisin IPC-menetelmäkoulutukseen?

Koulutukset on tarkoitettu kuntien ja sairaanhoitopiirien työntekijöille. Keskustele kouluttautumistoiveestasi esihenkilösi kanssa. Terapiat etulinjaan -hanke järjestää vuosina 2021 ja 2022 koulutuksia HYKS-erva-alueella. Uusia koulutuksia järjestetään tarpeenmukaisesti. Edellytys on, että koulutukseen oleellisesti sisältyvä menetelmäohjaus pystytään järjestämään.

Mitä IPC-menetelmäkoulutukseen osallistujan on hyvä ottaa huomioon?

Työntekijän tulee pystyä varaamaan riittävästi aikaa menetelmän haltuunottoon ja käyttämiseen. Teoriakoulutus kestää noin kolme päivää, ja sen lisäksi sitoudutaan yhden vuoden ajaksi menetelmäohjausryhmään, joka kokoontuu 3–4 viikon välein.

IPC-interventiojakson aikana nuorta tulee olla mahdollisuus tavata viikoittain. Yksi interventiojakso kestää 3–6 kertaa.

Miten pääsisin Cool Kids -menetelmäkoulutukseen?

Koulutukset on tarkoitettu kuntien ja sairaanhoitopiirien työntekijöille. Keskustele kouluttautumistoiveestasi esihenkilösi kanssa. Terapiat etulinjaan -hanke järjestää vuosina 2021–2022 koulutuksia HYKS-erva-alueella.

Mitä Cool Kids -menetelmäkoulutukseen osallistujan on hyvä ottaa huomioon?

Työntekijän tulee pystyä varaamaan riittävästi aikaa menetelmän haltuunottoon ja käyttämiseen. Cool Kids -peruskoulutus kestää 2,5 päivää, ja sen lisäksi sitoudutaan menetelmäohjaukseen yhden vuoden ajaksi. Ensimmäisen puolen vuoden ajan menetelmäohjauksia on kahden viikon välein ja seuraavan puolen vuoden ajan kerran kuussa.

Yhden nuoren Cool Kids -interventiojaksoa varten pitää pystyä varaamaan kymmenenä peräkkäisenä viikkona ainakin puolitoista tuntia aikaa tapaamisten suunnitteluun ja toteutukseen sekä menetelmän opetteluun. Ajankäyttö riippuu siitä, tapaatko nuorta erikseen vai yhdessä vanhempien kanssa. Jos tapaat nuorta erikseen, sinulla pitää olla aikaa tavata nuoren vanhempia jonain muuna aikana.

Cool Kids- interventiota voi toteuttaa myös ryhmämuotoisesti. Siihen tarvitset työparin. Menetelmän käyttämisen ehtona ei ole terveydenhuollon taustakoulutus.

Nuoren kanssa tehtiin IPC/ CK -interventio, mutta edelleen
masentaa, ahdistaa ja toimintakyky on huono. Mitä tehdä?

Nyt kannattaa kytkeä lääkäri tilanteeseen mukaan. On tarpeen miettiä, liittyykö nuoren tilanteeseen asioita, joita ei vielä ole osattu ottaa huomioon, tarvitaanko lääkehoitoa tai onko syytä lähettää nuori erikoissairaanhoidon arvioon.

Varaathan lääkäriltä riittävän pitkän vastaanottoajan, koska kokonaisarvion tekeminen, kysymyksiin vastaaminen ja jatkotoimenpiteistä sopiminen yhdessä nuoren ja tämän perheen kanssa vie aikaa. Socca.fi –sivuilta löytyy kokonaistilanteen kartoittamisen avuksi Nuorten Geneerinen Mielenterveysinstrumentti (GMI), jota voit hyödyntää tiedon välittämisessä.

Onko Terapiat etulinjaan valtakunnallinen hanke?

Terapiat etulinjaan -hanke on HUSin Psykiatrian koordinoima, ja se kattaa HUSin erityisvastuualueen eli HYKS-ervan. HYKS-ervaan kuuluvat HUS, Uudenmaan tulevat sote-alueet, Eksote, Kymsote ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.