Lisäämme mielenterveys-
interventioita nuorille

Cool Kids -interventio lasten ja nuorten ahdistukseen

Cool Kids -interventio on tarkoitettu 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon. Se pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, ja sitä voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmähoitona esimerkiksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tai nuorisoasemille.

Interventioon kuuluu 10 tapaamista ja tapaamisten välillä tehtäviä harjoituksia. Kyseessä on kurssi, jossa lapsi tai nuori oppii uusia ahdistuksen hallintaa edistäviä taitoja. Lasten ja nuorten vanhemmilla on aktiivinen rooli hoidossa. Vanhemmat oppivat tukemaan lastaan uusien taitojen käytössä sekä muokkaamaan omaa reagointiaan lapsen käytökseen. Cool Kids -interventiota varten ei tarvitse olla lääkärin asettamaa diagnoosia.

Cool Kids -intervention taustalla on ajatus, että epärealistiset uhkiin ja niiden vaikutuksiin liittyvät uskomukset ja ennakkoasenteet saavat lapsen tai nuoren välttämään haastavia tilanteita. Välttämiskäyttäytyminen puolestaan ylläpitää ahdistuneisuutta. Cool Kids -interventiossa lasta rohkaistaan kohtaamaan ahdistusta aiheuttavia tilanteita. Asteittain haastavammiksi muuttuvien altistustehtävien avulla tämä oppii, että tilanteet ovatkin turvallisia ja niistä voi selvitä. Tällöin myös käsitys omasta itsestä ja omista taidoista muuttuu positiivisemmaksi.

Menetelmä on kehitetty Australiassa Macquarien yliopistossa, ja se on yli 20 vuoden kehittämistyön tulos. Cool Kids -työntekijät käyvät läpi kaksipäiväisen peruskoulutuksen, ja syventävät taitojaan vuoden ajan säännöllisesti kokoontuvissa menetelmäohjausryhmissä.

Kuka voi olla Cool Kids työntekijä?

  • Cool Kids -työntekijäksi voivat kouluttautua opiskeluhuollossa ja perustasolla nuorten kanssa työskentelevät psykologit, terveydenhoitajat, kuraattorit, sosiaalityöntekijät/-ohjaajat, toimintaterapeutit, sairaanhoitajat ja erityisopettajat. Myös erikoissairaanhoidossa mielenterveystyötä tekevät ammattilaiset voivat kouluttautua työntekijöiksi.
  • Cool Kids -menetelmäkoulutukseen sisältyy teoriaopintojen lisäksi vuoden kestävä menetelmäohjaus. IPC-menetelmäohjausryhmä kokoontuu kolmen viikon välein, ja siinä syvennetään taitoja tapausesimerkkien kautta.

Projektipäällikkö Janne Frimodig on ollut tuomassa Cool Kids -menetelmää Australiasta Suomeen.
Cool Kids projektipäällikkö: sairaanhoitaja Janne Frimodig, janne.frimodig@hus.fi, 050-4272067