Autamme vahvistamaan hoitovalikoimaa

Oikea-aikaisesti toteutetuilla lyhytkestoisilla hoidoilla voidaan välttyä odotukselta sekä ongelmien ja oireilun pitkittymiseltä. Yhteistyö hoitovalikoiman laajentamiseksi sekä etulinjan työntekijöiden tuki ja koulutus mahdollistavat sen, että mahdollisimman moni potilas saa tarvitsemansa hoidon.

Kehittämämme ohjattu omahoito- ja etulinjan lyhytterapeuttikoulutukset tarjoavat näyttöön perustuvia työkaluja muun muassa masennuksen, ahdistuksen, päihdeongelmien ja kriisitilanteiden hoitoon. Lisäksi tarjoamme tukea ja toimintamalleja hoitojen suunnitteluun, toteutukseen ja vaikuttavuuden seurantaan. Koulutuksiin voivat osallistua sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään mielenterveyspotilaita taustasta tai kokemusvuosista riipumatta. 

Ohjattu omahoito? Etulinjan lyhytterapia?

Ohjattu omahoito on 1-3 käyntikerran hoito, jonka tärkein tekijä on potilaan omahoitotyöskentely Mielenterveystalossa. Työskentelyä tukee ammattilainen avustamalla sopivan hoito-ohjelman valitsemisessa, tavoitteen asettelussa ja hoidossa keskeisten taitojen harjoittelussa.

Etulinjan lyhytterapia on keskimäärin seitsemän kontaktikerran pituinen hoito, jonka avulla voidaan hoitaa lieviä- ja keskivaikeita mielenterveyden häiriöitä.

Koulutusyhteistyötä eri tavoin

Koulutuksemme rakentuvat verkko-oppimisesta, koulutushoidoista ja menetelmäohjauksesta. Joustavien rakenteiden vuoksi yhteistyötä voidaan tehdä monin eri tavoin toimintaympäristön tarpeita ja tilannetta kuunnellen. Tarjoamme lisäksi alustan ja tuen uusien koulutusten toteuttamiseen ja valtakunnalliseen levittämiseen.  

Ota yhteyttä:

Kasperi Mikkonen
Koulutusjärjestelmän projektipäällikkö, psykologi
kasperi.mikkonen@hus.fi,
040-5561374