Koulutamme etulinjan lyhytterapeutteja

Perusterveydenhuollossa toteutetuilla lyhytterapioilla voidaan välttyä hoidon odotukselta sekä  ongelmien ja oireilun pitkittymiseltä. Etulinjan työntekijöitä tukemalla ja kouluttamalla mahdollisimman moni potilas saa oikea-aikaista hoitoa.

Terapiat etulinjaan -hankkeessa luodaan uudenlainen etulinjan lyhytterapeutti -koulutus. Koulutuksen käyneestä henkilöstä tulee lyhytterapeuttisten hoitojen osaaja, jolla on tärkeä rooli mm. Terapiatakuun toteutumisessa.  Koulutukseen osallistuva omaksuu tieteelliseen näyttöön pohjaavia työkaluja esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen, päihdeongelmien ja kriisitilanteiden hoitoon sekä saa tukea hoitojen suunnitteluun, toteutukseen ja vaikuttavuuden seurantaan. 

Kuka voi osallistua koulutukseen?

Koulutukseen voivat osallistua sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään mielenterveyspotilaita. Koulutus kestää vuoden ja vaatii maksimissaan noin neljä tuntia viikoittaista opiskelua. Oppimismuotoja ovat itseopiskelu digitaalisella alustalla, koulutushoidot sekä menetelmäohjaus kokeneemman ammattilaisen ohjauksessa. Koulutusta tarjotaan aluksi hankkeen yhteistyöalueiden perusterveydenhuollon työntekijöille.

Mitä etulinjan lyhytterapeutti tekee?

Etulinjan lyhytterapeutti arvioi potilaan hoidon tarpeen sekä toteuttaa 5-10 viikoittaisen hoitokerran mittaisen yksilöllisesti suunnitellun hoidon. Lopuksi lyhytterapeutti arvioi hoidon vaikuttavuutta sekä jatkohoidon tarvetta.

Julkisessa keskustelussa on esitetty toiveita maksuttomasta terapeuttikoulutuksesta.
Etulinjan lyhytterapeutti -koulutus täyttää tämän tarpeen, koska se

  • on käytännössä mahdollista tarjota tasavertaisesti kaikille apua tarjoaville,
  • on näyttöön perustuva ja kuuluu julkisen sektorin rahoitettavaksi ja
  • mahdollistaa satojen terapeuttien kouluttamisen vuosittain kustannustehokkaasti.

Koulutusjärjestelmän projektipäällikkö, psykologi Kasperi Mikkonen, kasperi.mikkonen@hus.fi, 040-5561374

Koulutusjärjestelmästä vastaava psykologi Kasperi Mikkonen harjoittelee osallistavaa työpajatoimintaa.