Kehitämme digitaalisia palveluita kansalaisille ja ammattilaisille

Terapiat etulinjaan -hankkeessa kehitetään Mielenterveystalo.fi:n masennuksen ja ahdistuksen omahoito-ohjelmia sekä ammattilaisten osiota entistä toimivimmiksi.

Masennuksen ja ahdistuksen omahoito-ohjelmat ovat Mielenterveystalo.fi:n käytetyimpiä sisältöjä. Niitä kehitetään siten, että ne ottavat paremmin huomioon käyttäjän yksilölliset tarpeet. Myös niiden toimivuutta puhelimen näytöllä parannetaan.

Omahoito-ohjelmia halutaan tehdä tutummiksi perusterveydenhuollon työntekijöille. Tavoite on, että omahoito-ohjelmat olisivat osa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen työkalupakkia.

Mielenterveystalo.fi:n ammattilaisten osiota kehitetään lisäämällä sinne kaikki Terapiat etulinjaan -hankkeen tuottamat ammattilaisten sisällöt.

Mielenterveystalo.fi

Mielenterveystalo.fi on verkkopalvelu, joka tarjoaa kansalaisille ja ammattilaisille mielenterveyteen ja sen edistämiseen tarvittavaa tietoa
  • kirjautumatta
  • luotettavasti
  • ilmaiseksi
Sillä on vuosittain jo yli 2 miljoonaa kävijää.

MIELENTERVEYSTALO

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmia voi käyttää joko itsenäisesti tai ammattilaisen tarjoaman hoidon tukena. Ne sisältävät tutkittua tietoa ja vaikuttaviksi todettuja harjoituksia. Niiden avulla voi lisätä omaa ymmärrystään oireista ja oireiden vaikutuksista sekä aktiivisesti työskennellä oman hyvinvoinnin edistämiseksi.

AIKUISTEN OMAHOIDOT

NUORTEN OMAHOIDOT

Mielenterveystalo.fi:n ammattilaisten osio

Mielenterveystalo.fi:n ammattilaisten osio kokoaa yhteen paikkaan kattavan valikoiman mielenterveystyötä tekevien ammattilaisten tarvitsemia työkaluja, materiaalia ja tietoa. Nämä helpottavat merkittävästi ammattilaisten työtä.

AMMATTILAISTEN OSIO

Kokemuksia Mielenterveystalo.fi – palvelun hyödyntämisestä

”Ahdistukseni kasvaa usein myöhään illalla, jolloin hoitajaa ei tavoita. Silloin Mielenterveystalo toimii toisena hoitajanani, joka on aina kännykässäni. Palautan ahdistuneisuuden omahoito-ohjelman avulla mieleen tärkeitä taitoja ja kuuntelen rentoutusharjoitteen. Kehon rentoutuessa mielikin kevenee, ja saan lopulta nukuttua. Aamulla olen iloinen, että sain itse pysäytettyä pelkolingon päässäni.”

Petriina Virtanen, traumaperäisen stressioireyhtymän kokenut

”Ammattilaisten osion Mittaripankki tuo perustyössäni käyttämäni lomakkeet ja haastattelurungot muutaman klikkauksen päähän.”
Sameli Järvisalo, psykologi, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Projektipäällikkö: sairaanhoitaja Reetta-Maria Roiha, reetta-maria.roiha@hus.fi, 050 441 53 01