Terapiat etulinjaan

Uutiskirje, toukokuu 2022

Lue muun muassa seuraavista teemoista:

  • Ohjattu omahoito yhdistää itsenäisen työskentelyn Mielenterveystalo.fi-verkkopalvelussa ja ammattilaisen tarjoaman tuen
  • Etulinjan lyhytterapeutti -koulutuksiin kuuluva menetelmäohjaus elävöittää tiedollista oppimista
  • Hankkeessa kehitetään IPT-N koulutusta, jota käytetään erityisesti vaikeasti ja keskivaikeasti masennusoireilevien nuorten kanssa
  • Kouluissa järjestetään Cool Kids -ryhmiä, joissa lapset ja nuoret saavat apua ahdistusoireisiinsa