Terapiat etulinjaan

Hankkeen ensimmäinen uutiskirje on julkaistu

Lue uutiskirjeestä muun muassa seuraavista teemoista:

  • Vuonna 2022 Terapiat etulinjaan -hanke laajenee merkittävästi.
  • Ensimmäiset etulinjan lyhytterapeutti -koulutukset ovat alkaneet.
  • Terapianavigaattoria pilotoidaan Keusotessa.
  • Hankkeen kouluttamat IPC-työntekijät ovat aloittaneet IPC-intervention jo 270 nuoren kanssa.
  • Ensimmäiset suomalaiset Cool Kids -työntekijät ovat pätevöitymässä.