Terapiat etulinjaan

Terapianavigaattoria pilotoidaan Keusotessa

Hankkeessa kehitetyn Terapianavigaattorin pilotointi on aloitettu Keusoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasohjauksessa.

  • Hoitoon hakeutuva asiakas vastaa Terapianavigaattorin kysymyksiin itsenäisesti netissä ennen yhteydenottoa ammattilaiseen.
  • Terapianavigaattorissa on anonyymeja monivalintakysymyksiä, oirekyselyitä ja lyhyitä avoimia kysymyksiä. Ne kartoittavat asiakkaan oireiden ja ongelmien luonnetta sekä hoitoon liittyviä tarpeita.
  • Navigaattori tekee vastauksista yhteenvedon, jonka asiakas ja ammattilainen käyvät yhdessä läpi.

    Tavoite on, että asiakasohjaajat voivat entistä nopeammin ohjata asiakkaan sopivaan psykososiaaliseen hoitoon

Lue lisää Keusoten internetsivuilta.